VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ UBYTOVACÍCH SLUŽEB

Smluvní vztah mezi zákazníkem a penzionem U podkováře vznikne na základě smlouvy, (tj. řádně vyplněné objednávky nebo poptávky z www stránek ubytovatele nebo objednávky zaslané emailem nebo dopisem) a tím, že poptávkový formulář nebo písemná objednávka musí být potvrzena ubytovatelem zpět dopisem či emailem. Bez potvrzení ubytovatelem smluvní vztah nevznikne.

Výjimku tvoří pobyty, jejichž den nástupu je 2 a méně dní od data objednání, zde se za závaznou objednávku považuje i telefonické objednání.

Způsob platby a způsob plnění: ubytovaný host poskytne veškeré platby sjednané ve smlouvě o ubytování v hotovosti nebo bezhotovostně na bankovní účet ubytovatele, jehož číslo a variabilní symbol ubytovatel ubytovaným hostům sdělí písemně dopisem či emailem.

Ubytovaný host má právo podat návrh na mimosoudní řešení  případného sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz. Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce je www.coi.cz.

V souladu s ustanovením § 1837 písmeno j) občanského zákoníku ubytovaným hostům jako spotřebitelům nevzniká právo na odstoupení od smlouvy o ubytování, pokud ubytovatel poskytuje plnění v určeném termínu.

Ochrana spotřebitele:

Poskytujeme Vám tímto před uzavřením smlouvy o ubytování veškeré informace dle ustanovení § 1811 a § 1820 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).

Penzion U podkováře, jakožto ubytovatel poskytuje ubytovaným hostům následující informace:

Totožnost a kontaktní údaje ubytovatele: Penzion U podkováře – Zdeněk Podešva, IČO: 69535965, provozovna: Branná 166, 37901, Třeboň, adresa pro doručování elektronické pošty: penzionupodkovare.cz, telefonní číslo: +420 720 654 280

Hlavní předmět podnikání ubytovatele: poskytování ubytovacích služeb

Označení služby: ubytovatel obstarává pro ubytované hosty ubytování a služby související s ubytováním na základě podmínek zde uvedených bez nutnosti smlouvy písemné o ubytování.

Platební podmínky:

Závaznou se objednávka ubytování (rezervace) stává připsáním zálohové platby na účet ubytovatele.

Zbytek ceny za ubytování doplatí zákazník na místě.

Storno podmínky:

Zálohová platba je vratná při zrušení rezervace do 14 dnů před ohlášeným příjezdem.

U skupinových objednávek – svatby, školení a podobné akce, vyžadující větší počet lůžek případně s využitím dalších společenských prostor pensionu, je předem sjednaná záloha na služby vratná do 30 dnů před datem čerpání služby.

Zrušení pobytu zákazníkem: 

Zákazník je oprávněn odstoupit od smlouvy s ubytovatelem kdykoliv před odjezdem na pobyt. Zrušení pobytu se vyžaduje písemnou formu.  Storno poplatek ve výši zálohové platby je smluvní pokutou při odstoupení od smlouvy v době kratší než 14 dní před datem čerpání služby.

Při zkrácení délky pobytu platí stejné storno podmínky jako při zrušení pobytu.

EET

„Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“, eviduje-li poplatník v daném pokladním místě tržby v běžném režimu“

Zodpovědnost

Host je povinen se k pobytu zaregistrovat dle platných údajů a platných dokladů (občanský průkaz, pas..).

Za veškeré cennosti klenoty peníze a jiné věci , pokud nebyly uloženy v hlavním trezoru pensionu ubytovatel neodpovídá Za případnou ztrátu cenností uložených mimo hlavní trezor ubytovatele nenese ubytovatel odpovědnost . Ke všem případům bude přivolána policie ČR

Za škody způsobené na majetku ubytovatele odpovídá host v plné výši včetně nadměrného znečištění pokoje. Parkovací plochy pro vozidla pensionu jsou nehlídaná, za poškození případně ztrátu vozidla nenese ubytovatel zodpovědnost.

Prostor pro uložení kol je uzamykatelný ale není hlídán může dojít tedy ke ztrátě věcí v tomto prostoru i přes to že do těchto prostor mají přístup pouze hosté ubytovaní, kteří tento prostor využívají. Ani za tyto škody nenese ubytovatel zodpovědnost. Klíč k prostoru pro uložení kol je po vyžádání na recepci penzionu

Při pobytu a pohybu v prostoru penzionu, včetně přilehlých pozemků, je host povinen dbát zvýšené opatrnosti.

Pokud host využívá jakékoliv zařízení ubytovatele, činí tak na vlastní odpovědnost a nebezpečí.

Host je povinen zajistit, aby osoby mladší 18ti let užívaly zařízení ubytovatele jen pod dozorem hosta či jím pověřené osoby tak, aby nedošlo k poškození zdraví ani majetku.

Ubytováním v pensionu host potvrzuje, že se seznámil těmito podmínkami. Host je povinen dodržovat ustanovení těchto podmínek a souhlasí s plněním vyplývajících povinností. V případě, že jej poruší, má ubytovatel právo od sjednaného ubytování odstoupit před uplynutím dohodnuté doby, aniž by z toho vyplývala povinnost hradit hostu případné škody.